Vårt budgetförslag 2019-2021

Vår politiska strävan är att ge kommuninvånare, unga som gamla, likvärdiga livschanser och villkor. Vi kommer aldrig att acceptera att föräldrarnas ekonomi eller utbildningsnivå avgör om barn och unga kan förverkliga sina livsdrömmar. Vallentuna är en fantastisk kommun med mycket utvecklingspotential. Det tas inte tillvara på idag. Vi är beredda att investera för att få fart på samhällsutvecklingen. De eviga besparingarna har orsakat ett anemiskt tillstånd där medarbetarnas kraft går åt att täcka upp för varandra och överleva vardag istället för att kunna utveckla och förbättra vår kommunalverksamhet. Därför har vi lagt ett budgetförslag som ger andrum och är ett viktigt steg i arbetet bl.a. att skapa förutsättningar för bättre skolresultat och värdig ålderdom.

Klicka här för att se mer om vårt budgetförslag för Vallentuna 2019-2021

facebook Twitter Email