Vi oroas över det minskade stödet till personer med psykiskt funktionsnedsättning.

Boendestödet på helger till personer med psykiskt funktionsnedsättning har dragits ner på initiativ av socialförvaltningen i Vallentuna. Intresseföreningar har i samband med detta ej tillfrågats om konsekvenser av ett sådant beslut. Vi i Socialdemokraterna ser med oro på att man först stänger ner Träfflokalen för de berörda och därefter också drar ner på boendestöd under helgerna.

Personer med psykiskt funktionsnedsättning är en av våra mest utsatta grupper i samhället och drabbas inom en kort tidsperiod av två mycket hårda beslut. Vi i Socialdemokraterna menar på att detta är oroande tecken.

facebook Twitter Email