Yrkande i ärende Organisationsförändringar grundskola och förskola

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i kommunen du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att förverkliga våra drömmar och är en förutsättning för att Vallentuna ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Investeringar i utbildning lägger grunden för jobb och välfärd.

Vallentuna har prövat skattesänkningar och nedskärningar. Det har inte gjort vår skola bättre. Vi Socialdemokrater vill att alla barn ska ha likvärdig skola, den ska ligga nära där man bor, ha en närvarande rektor och utbildade lärare som ger eleverna undervisning av hög kvalitét.
I vårt trygga Vallentuna investerar vi i utbildning och vår gemensamma framtid. Vi investerar i eleverna, i lärarna, och i skollokalerna. Fokus ska ligga på kunskap och bildning – inte vinstjakt.

Utgående från våra tankar om landsbygdsutveckling i Vallentunas från valet ser vi följande faktorer som nödvändiga:

 • Möjligheten att rekrytera och behålla lärare med ämnesbehörighet i samtliga ämnen
 • Starka och likvärdiga skolor i hela kommunen, även utanför centralorten
 • Möjlighet för skolledare att kunna arbeta långsiktigt med utveckling av
 • skolornas undervisningskvalitet och inre organisation.
 • Ge skolor möjligheter att profilera sig utifrån lokala förutsättningar
 • Långsiktighet i skolorganisation
 • Utnyttja fjärrundervisning
 • Använd Lokaliseringsersättning (se not) för skolor som ligger långt från centralorten. för att säkerställa likvärdiga skolor med hög kvalitet.

Vi yrkar därför att:

Förskoleområden

 • 1-2 förskolor per rektor beroende på storlek och lokalisering
 • Karriärmöjlighet för förskollärare att får möjlighet att utbilda sig till rektor. På så sett kan en rektor även arbeta i barngruppen vid behov på mindre förskolor

Skolor

 • Behåll F-6 i Gustav Vasa samt förbered att på sikt utveckla till F-9
 • Behåll F-6 i Kårsta
 • Behåll Karby F-9
 • Tillsätt en utredning om vad som kan göras för att utveckla Karbyskolan

/S-gruppen i Barn- och Ungdomsnämnden

 

Not: Lokaliseringsersättningen fördelas enligt en likabehandlingsprincip, där varje grundskola som uppfyller kriterierna och därmed beviljas ersättningen får lika stor andel av det totalt budgeterade beloppet. Kriterierna är: Grundskolan har tillstånd av skolinspektionen att bedriva verksamhet för åtminstone årskurserna 4-6 och bedriver också sådan verksamhet. Grundskolan är geografiskt belägen i Vallentuna kommun, minst 5 km från Vallentuna tätorts geografiska centrum.

facebook Twitter Email