Jerri Bergström vald till ny gruppledare och oppositionsråd

Socialdemokraterna i Vallentuna har valt Jerri Bergström till ny gruppledare och oppositionsråd. Jerri Bergström är 57 år gammal med en gedigen bakgrund inom idrottsrörelsen. Som aktiv fäktare medverkade Jerri bland annat i tre olympiska spel och som ledare har han gedigen erfarenhet både på lokal och nationell nivå inom flertalet föreningar och idrotter. Till yrket…

Läs mer

Alliansen sviker landsbydgens barn och unga – lägger ner högstadiet i Karby

Den moderatledda majoriteten i Vallentuna har beslutat sig för att lägga ned kommunens enda högstadium utanför Vallentuna tätort, högstadiet på Karbyskolan. Centerpartiet som annars brukar slåss för det som gynnar landsbygdsbefolkningen verkar resonera som moderaterna; att en nedläggning av högstadiet är en satsning på Karbyskolan. Det är en konstig logik som bygger på att den…

Läs mer

Yrkande i ärende Organisationsförändringar grundskola och förskola

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i kommunen du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att förverkliga våra drömmar och är en förutsättning för att Vallentuna ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Investeringar i utbildning lägger grunden för jobb och välfärd….

Läs mer

Hur ska framtiden för våra landsbygdsskolor bli?

Den politiska alliansen i Vallentuna med Moderaterna i spetsen har gett tjänstemännen i uppdrag att förbereda ett beslut om förändrad organisation för våra landsbygdsskolor i Lindholmen, Kårsta och Karby. Bland annat föreslås att kommunala förskolan och grundskolan på orterna får en gemensam rektor (vilket är en återgång till tidigare organisation). En annan konsekvens av förslaget…

Läs mer

Medlemsbrev mars 2020

Just nu prövas vårt samhälle och vår solidaritet av något som många av oss aldrig upplevt.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av influensaviruset Corona/Covid-19 till mycket hög, vår regering vidtar allt fler och omfattande åtgärder för att försöka begränsa virussmittan. Ska vi bli framgångsrika i denna kamp mot smittspridningen måste vi följa de riktlinjer och rekommendationer som vår regering och myndigheter utfärdat så mycket vi bara kan. Bland annat så…

Läs mer

Rapport från årsmötet 7:e mars 2020

I helgen var det så dags för årsmöte i arbetarkommunen. Extern inbjuden talare i år var Lena Särenborg från nätverket Klimatsmart Vallentuna och Anna-Maria Boström avtackades för sina år i styrelsen Flera val genomfördes av årsmötet: Till kassör i Arbetarekommun på 2 år valdes: Agneta Westerberg Till studieledare i Arbetarekommun på 2 år valdes: Monique…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Vår gruppledare och oppositionsråd Jaana Tilles har idag informerat Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse att hon har för avsikt att lämna sina kommunpolitiska uppdrag under sommaren 2020. Jaana Tilles har lett den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i 11 år ”Jag är djupt tacksam över det förtroende och stödet som mina partivänner och sympatisörer har gett mig under dessa…

Läs mer

Stoppa flytten av Träffpunkten!

Det finns över 5300 personer som är 65 år eller äldre i Vallentuna. För denna allt större grupp av kommuninvånare har man sedan 2011 erbjudit en mötesplats sk. Träffpunkten på Allévägen i centrala Vallentuna. Där har volontärer och föreningar tillsammans med kommunens anställda ordnat aktiviteter för pensionärer och andra daglediga och naturligtvis fika till självkostnadspris….

Läs mer

Snacka om vård med oss!

Alla behöver tillgång till vård ibland. Då ska vården finnas där för alla. Hur väl fungerar vården för dig? Känner du att vården finns tillgänglig för dig i Vallentuna? Vi i Vallentunas Socialdemokrater kommer att under hösten möta er Vallentunabor för att prata om vården (eller för den delen vilka andra ämnen ni känner för…

Läs mer

Förvaltningsrätten har beslutat: Alliansens etablering av engelska skolan (IES) är inte laglig.

Beslut har meddelats från förvaltningsrätten gällande alliansens beslut att stödja etableringen av Internationella Engelska Skolan (IES) i Vallentuna. Alliansens beslut fälls i förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har inte haft rätt att fatta beslutet och hyresgarantin är ett individuellt riktat stöd till hyresvärden som inte är lagligt. Alliansen i Vallentuna för en skolpolitik där man generellt skär i…

Läs mer
facebook Twitter Email