Stoppa flytten av Träffpunkten!

Det finns över 5300 personer som är 65 år eller äldre i Vallentuna. För denna allt större grupp av kommuninvånare har man sedan 2011 erbjudit en mötesplats sk. Träffpunkten på Allévägen i centrala Vallentuna. Där har volontärer och föreningar tillsammans med kommunens anställda ordnat aktiviteter för pensionärer och andra daglediga och naturligtvis fika till självkostnadspris….

Läs mer

Snacka om vård med oss!

Alla behöver tillgång till vård ibland. Då ska vården finnas där för alla. Hur väl fungerar vården för dig? Känner du att vården finns tillgänglig för dig i Vallentuna? Vi i Vallentunas Socialdemokrater kommer att under hösten möta er Vallentunabor för att prata om vården (eller för den delen vilka andra ämnen ni känner för…

Läs mer

Förvaltningsrätten har beslutat: Alliansens etablering av engelska skolan (IES) är inte laglig.

Beslut har meddelats från förvaltningsrätten gällande alliansens beslut att stödja etableringen av Internationella Engelska Skolan (IES) i Vallentuna. Alliansens beslut fälls i förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har inte haft rätt att fatta beslutet och hyresgarantin är ett individuellt riktat stöd till hyresvärden som inte är lagligt. Alliansen i Vallentuna för en skolpolitik där man generellt skär i…

Läs mer

Vårt budgetförlsag för 2020-2022

Vallentuna kommun omsätter ca 1,8 miljarder kronor årligen. I styrande Alliansens budget finns samtidigt inga marginaler. Ett exempel på det är Alfrida-stormen och en vanlig svensk vinter med temperaturväxlingar i början av året som orsakade 5 miljoner kronors underskott i samhällsbyggnadsförvaltningens budget som nu måste snabbt sparas in. Det innebär bl.a. att den årliga skötseln…

Läs mer

Låt Träffpunktens verksamhet vara kvar i nuvarande lokaler.

Vi i Socialdemokraterna ser med oro på hur Alliansen i Vallentuna återigen agerar när det gäller våra sköraste grupper i Vallentuna. Utan samråd eller diskussion har Alliansen beslutat att flytta Träffpunkten till Gamla Elverkets lokaler där de ska dela utrymme med den nya ungdomsgården. Från och med i höst ska i tillägg ansvaret för driften…

Läs mer

Öppet möte med Björn von Sydow

Onsdagen den 12:e juni bjuder vi in till sommaravslutning och öppet möte med Börn von Sydow. Björn kommer att tala om ”Socialdemokratins utmaningar”. Varmt välkomna till Folkets hus, Hövdingavägen 1, Vallentuna kl 18:30.

Läs mer

Vi vill använda EU-samarbetet Leader för att utveckla Vallentunas landsbygd

Vi i Vallentunas Socialdemokrater anser att det är dags för Vallentuna att delta i det EU-stödda samarbetet Leader som handlar om lokalt ledd utveckling på landsbygden. Leader bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor med EU som medfinansiär. Målet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga landsbygdsområden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag….

Läs mer

Prata politik med riksdagsledamoten Anna Vikström

På lördag kl 11-13 gästas vi av riksdagsledamoten, tillika suppleant i EU-nämnden, Anna Vikström. Kom till torget i Vallentuna och prata politik med Anna och med några av våra lokala politiker från Vallentuna. Klicka här för att läsa mer om Anna Klicka här för att komma till evenemanget på vår facebooksida

Läs mer

Vi oroas över det minskade stödet till personer med psykiskt funktionsnedsättning.

Boendestödet på helger till personer med psykiskt funktionsnedsättning har dragits ner på initiativ av socialförvaltningen i Vallentuna. Intresseföreningar har i samband med detta ej tillfrågats om konsekvenser av ett sådant beslut. Vi i Socialdemokraterna ser med oro på att man först stänger ner Träfflokalen för de berörda och därefter också drar ner på boendestöd under…

Läs mer

Öppet möte om äldrepolitik

Välkommen på öppet möte i Vallentunas Folkets hus 17:e april kl. 18:30-21. Vi tar upp frågan om äldrenämnd och äldreförvaltning. Är det något för Vallentuna? Inbjudna gäster: Annett Haaf och Anders Nordlund från Socialdemokraterna i Haninge som berättar om sina erfarenheter ifrån när Haninge införde äldrenämnd. Vi bjuder på fika med dopp. Varmt välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email