Budgetförslag 2025-2007

Läs hela vårt budgetförslag här

Satsningar och prioriteringar  =>  80 miljoner

  • uppräkningen för löner och priser höjs från 50% till 100%
  • uppräkningen för volymförändringar höjs från 50% till 100% för samtliga nämnder

Totalt 31 miljoner

Extra satsningar efter uppräkning av löner och priser

  • Förskola och grundskola +6%
  • Gymnasium +3%
  • Vård och omsorg samt sociala insatser +3%

Totalt 49 miljoner

Heltidsresan och schyssta villkor

Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med minst 90% tillsvidaretjänster och minst 90% heltidstjänster för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i upphandlad verksamhet.

Vallentuna kommun ska ha villkor i enlighet med kollektivavtal i samtliga upphandlingar och det ska gälla i samtliga led genom huvudentreprenörsansvar.

Arbetskläder och skor för alla väder till all personal inom förskola, vård och omsorg.

Skattesats och överskott

  • Oförändrad kommunalskatt
  • 51 miljoner i överskott => 2,2%

Läs hela vårt budgetförslag här

facebook Twitter Email