AMA-utredningen bör granskas av en extern part

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss emot beslutet att inte tillsätta en extern granskning om utredningen av kommunens arbetsmarknadsenhet AMA.
Det är beklagligt att alliansen inte inser vikten av att låta en utomstående granska utredningen för att klargöra ev. brister i faktaunderlaget och objektiviteten. Vi befarar att beslutet om att inte utreda riskerar minska förtroendet för den kommunala beslutsprocessen.

facebook Twitter Email