Det tänker vi ändra på

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och förmedla och förankra den värdegrunden som det svenska samhället vilar på. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg.

För att kunna verkställa förskolans uppdrag utifrån ”Läroplan för förskolan” behövs det utbildade barnskötare och förskollärare. I Vallentuna råder det brist på båda två. Många barnskötare saknar relevant utbildning och andelen förskollärare ligger långt under riksgenomsnittet och är bland de lägsta i länet. I de fristående förskolorna är pedagogtätheten lägre än i de kommunala förskolorna.

Förskolläraren har en nyckelroll i förskolan för det är hon/han som ansvarar att förskolans verksamhet följer de riktlinjerna och målen som står i läroplanen. Det är hon som har de pedagogiska kunskaperna att stödja barnens utveckling på många olika områden (bl.a. social, språk- och kommunikation, matematisk, naturvetenskaplig, motorisk utveckling). Utan förskollärare är det ingen förskola. Socialdemokraterna driver frågan om flera förskollärare med målsättning med minst en förskollärare per avdelning.

Vi har föreslagit kommunen att ordna en uppdragsutbildning för intresserade barnskötare att utbilda sig till förskollärare vid sidan av arbetet. Kommunen skulle då också stå för vikariekostnaden exempelvis en dag i veckan.

Vi måste erbjuda marknadsmässiga löner och god arbetsmiljö och andra villkor för att kunna behålla kompetent personal och kunna rekrytera nya. Där är samarbetet med fackföreningar värdefullt och nödvändigt.

facebook Twitter Email