Rätten att få bo kvar i sin hembygd

Motion i kommunfullmäktige 2017-02-13

På ålderns höst så är det många som funderar över sitt boende. Den gård eller det hus som förut var så bra att bo i är nu en krånglig, besvärlig och onödigt dyr bostad, det är dags att se sig om efter ett nytt boende som bättre passar livssituationen både praktiskt och ekonomiskt.

Denna möjlighet är i Vallentuna mycket begränsad då det saknas seniorboenden att flytta till. Det val våra äldre ställs inför är att bo kvar ”isolerade” i en bostad som inte är anpassad efter de behov som uppstått eller att flytta från sin hembygd, en hembygd där man har sin sociala trygghet för att istället flytta till ensamhet på okänd ort.

Vi i Socialdemokraterna föreslår därför:

  • att kommunen i sitt planarbete ska prioritera och premiera uppförande av seniorboenden i alla tätorterna

 

facebook Twitter Email