Socialdemokraternas förslag till kommunplan och budget

Vallentuna är fantastiskt, med alla förutsättningar att vara Sveriges bästa kommun att bo och leva i. Men idag styrs Vallentuna i en annan riktning, som sker på bekostnad av våra barns bästa.

Därför måste Vallentuna byta riktning och bli en kommun som håller ihop, en kommun där alla invånare har en likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg.

Bland annat så vill vi höja skolpengen med 10%.

Avgiftsfria trygghetslarm, förbättrade villkor för våra anställda och en friidrotts- och fotbollshall är några av de förslag som finns med i Socialdemokraternas kommunplan för nästa år.

För att ta del av alla våra förslag och vår budget – klicka här

facebook Twitter Email