Val till Partikongress 2019

Som tidigare informerats är det dags för val till Partikongress 2019. Partikongressen äger rum 22-24 mars i Örebro.

Genomförande av valet sker genom poströstning som äger rum mellan den 22 november-12 december 2018. Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift innan 7 november 2018 är röstberättigade.

Varje medlem får en valsedel och svarskuvert för att kunna skicka tillbaka rösten. Partidistriktets expedition ansvarar för att avprickning sker i röstlängd.

Valet går till på följande sätt:

  • På valsedeln kryssar medlemmen det antal ombud som ska väljas.
  • Valsedeln läggs i ett ”innerkuvert”.
  • På innerkuvertet får inte göras någon anteckning eller märkning.
  • Innerkuvertet läggs i adresserat svarskuvert och sänds per post.

 
Poströsten skickas direkt till partidistriktets expedition där den prickas av på röstlängden, därefter tas det med namn märkta ytterkuvertet bort och innerkuvertet innehållande valsedel läggs i valurnan tills valet är avslutat.

facebook Twitter Email