Yttrande gällande: ” Vad tycker de äldre”?

I enkäten som delats ut till de äldre boende i ”Särskilt boende” har det framkommit att värdena har försämrats på ett flertal områden.

Tre av punkterna gäller möjligheterna att komma ut, trivsel ute och hur maten smakar.

Tre frågor som socialdemokraterna drivit i motioner: öka utevistelsen, få möjlighet att laga hemlagad mat och Sinnenas trädgård på Väsbygården.

Socialdemokraterna ser med oro på de nedskärningar som beslutats av Alliansen i Vallentuna på grund av en vikande budget.

Det är viktigt att följa upp de konsekvenser som blir av de besparingskrav som blir konsekvensen av en stram budget.

Vad behöver socialnämnden vidta för åtgärder för att våra äldsta invånare ska ha det bra på ålderns höst i Vallentuna?

facebook Twitter Email