Nej till omorganisation av förskolan

SOCIALDEMOKRATERNA YRKAR AVSLAG I ÄRENDE ”Förändring av förskoleorganisationen i södra och centrala Vallentuna” PÅ BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 16 MAJ

I förskolan läggs grunden för resten av barnens liv. Därför har alla barn i Vallentuna rätt till en bra och jämlik förskola som sätter barnens bästa främst.

Vallentunas förskolepeng är lägre än grannkommunernas och under många år har det moderatledda styret låtit förskolan gå underfinansierad. Istället för att erkänna resursbristen och satsa på våra förskolor genomför Vallentunas politiska styre ständiga förskolestängningar och omorganisationer. Bara det senaste året har de kommunala förskolorna Sjumilaskogen och Kantarellen stängts. Som följd vill moderatstyret ännu en gång omorganisera rektorsområdena inom förskolan där en rektor nu föreslås ha ansvar över fyra(!) förskolor. Moderatstyrets nedläggningsiver skapar osäkerhet och instabilitet för barnen, föräldrar och skolledning. Det är ohållbart!

Vi Socialdemokrater vill istället för att nedmontera och avveckla Vallentunas förskolor satsa på att göra dem attraktiva. Vallentuna har förutsättningarna att bedriva Sveriges bästa förskoleverksamhet där pedagogerna får möjlighet att möta varje barns behov.

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Det behövs en ny politik som sätter barnen först och ambitiösa satsningar på att förbättra förskolan i Vallentuna.

För det behövs:

  • Nedläggningarna måste upphöra och stabiliteten återinrättas
  • Ökade resurser
  • Mindre barngrupper och mer personal
  • Max 2 förskolor per rektor
facebook Twitter Email