Det tänker vi ändra på

En ny skolorganisation håller på att tas fram i Vallentuna.

Skolorganisationsärendet har hanterats mycket dåligt av den styrande alliansen. Bristfälliga beslutsunderlag och ingen delaktighet eller inflytande av de berörda föräldrar eller personal är exempel på detta och konsekvensen av alliansens ogenomtänkta arbetssätt har lett till stor oro i flera skolor. Vallentuna kommun håller på att förlora kompetent personal och elever och det sker bl.a. i Karby skolan.

Fördjupat översiktsplan Karby/Brottby har varit ute på samråd och ska sammanställas och beslutas om under året. Vi är politiskt eniga om ett ökat bebyggelse i Karby/Brottby. Socialdemokraterna anser att kommunal service och ökat bebyggelse ska gå hand i hand. Fler bostäder innebär fler barn. Kommunen ska ha beredskap för det. Ett växande samhälle behöver  högstadiet.

Högstadiet i Karby kommer kanske inte bli tvåparallelligt under de närmaste åren. Vallentuna är en landsbygdskommun. Därför ska vi acceptera det faktumet att skolor kostar olika pga att förutsättningar är olika. Kårsta skolan har lite drygt 100 elever. Vi skulle aldrig lägga ner den skolan även om den inte bär själv sina kostnader. Samma gäller Karbyskolan.

Den kommunala förskolan i Karby har länge väntat på nya lokaler. Att nu hänvisa förskolan till högstadiets nuvarande lokaler är inte genomtänkt. Att anpassa och bygga om dessa rum till förskolan kostar pengar. Lokalerna har renoverats och en ny No-sal byggdes inte alltför många år sedan för högstadiets behov och nu skulle dem alltså rivas. Är det ekonomisk hushållning av skattemedel? Absolut inte!

Karby förskolan ska ha nya fräscha ändamålsenliga lokaler med stor gård. Kommuninvånare i Karby har varit med och bekostat nybyggnationer av förskolor i andra delar av Vallentuna kommun. Nu är deras tur att få en förskola. De har redan väntat på den alldeles för lång tid.

facebook Twitter Email