Kyrkovalet 2017

17 september är det kyrkoval. Här ser du vilka socialdemokratiska kandidater som ställer upp i kyrkovalet i Vallentuna församling.

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

 • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
 • En öppen och välkomnande folkkyrka
 • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

 

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är nu hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. Och vi måste kunna arbeta för att kyrkan som arbetsgivare blir ett föredöme.

Arbetarepartiet Socialdemokraternas valsedel till kyrkofullmäktige i Vallentuna församling.

 1. Ove Larsson
 2. Lena Lantz
 3. Sven Ljungberg
 4. Anette Karlsson
 5. Sven-Olof Ekström
 6. Eva Eriksson
 7. Holger Andersson
 8. Birgitta Hansson
 9. Mauritz Lindroth
 10. Marita Ljungberg
 11. Jerri Bergström
 12. Marie Wildhammar Okker
 13. Adam Westerberg
 14. Catharina Fridén Hedrenius
 15. Ingrid Karlsson
 16. Jaana Tilles
 17. Jan Erik Forsberg

Kyrkopolitiskt program 2017

Socialdemokraterna har ingen lista till valet av kyrkofullmäktige i Össeby församling.

facebook Twitter Email