S i nordöstra Stockholms län välkomnar storsatsningen på bostäder och Roslagsbanan

Sverigeförhandlingen har idag presenterat en överenskommelse mellan staten, landstinget och berörda kommuner i Stockholms län om en storsatsning på att bygga fler bostäder och att förlänga Roslagsbanan till T-Centralen. Socialdemokraterna i Vallentuna, Österåker och Täby välkomnar denna historiska investering i en region som lockar till sig allt fler människor.
  • Dagens överenskommelse om att förlänga Roslagsbanan till city och öka bostadsbyggandet i Vallentuna, Täby och Österåker betyder mycket för våra kommuninvånare. Nu kan fler bosätta sig här och arbetspendla in till Stockholm. Vi socialdemokrater i de kommuner i nordöstra Storstockholm som är direkt berörda av dagens besked från Sverigeförhandlingen står till fullo bakom satsningen, säger Jaana, Tilles (S), kommunalråd i opposition, Vallentuna.
  • Det är mycket glädjande att man nu har kunnat sluta den här överenskommelsen om att investera stort i att satsa på spårförbindelse i form av Roslagsbanan med koppling in till T-centralen. Nu kan Täby växa och bli regional kärna för nordostkommunerna. Det här stärker Täby, Vallentuna och Österåker som attraktiva framtidskommuner, säger Annica Gryhed (S), kommunalråd i opposition i Täby.
  • Roslagsbanan är en viktig livsnerv i nordöstra Stockholmsregionen. Genom Sverigeförhandlingen tar vi nu ytterligare klimatsmarta och jobbskapande steg och bygger många nya bostäder. Vi har nu visat att det finns goda förutsättningar för framgång när den socialdemokratiskt ledda regeringen, Stockholms stad och kommunerna i nordost samarbetar för något som vi alla gynnas av, säger Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition i Österåker.

 

Roslagsbanans förlängning till Stockholm City:
Stockholms läns landsting förlänger Roslagsbanan från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen. Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor. Täby kommun åtar sig att bygga 16 200 bostäder, Vallentuna kommun 5 650 bostäder, Österåker kommun 7 020 bostäder och Stockholms stad 500 bostäder.

Kontaktinformation:
Jaana Tilles 070-754 01 36
Ann-Christine Furustrand 070-826 33 96
Annica Gryhed 070-281 44 40

facebook Twitter Email