NEJ TILL STÄNGNINGEN AV SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA!

Alliansen har tillåtit så många privata aktörer i södra Vallentuna så att den kommunala verksamhetens rådighet har begränsats. Den enda kommunala förskolan i området föreslås på Barn- och ungdomsnämnden ikväll att stänga ner.

Socialdemokraterna värnar valfriheten i förskolan och ser att det är bra med komplement till den kommunala förskoleverksamheten. Men att stänga Sjumilaskogens förskola skulle inte bli valfrihet och att hänvisa de som vill gå i kommunal verksamhet ända till centrala Vallentuna är inte ok. Vi vill: Värna valfriheten i förskolan Öka demokratin och insynen i beslutsprocesser…

Läs mer

Studiecirkel om Demokrati

Vi startar i vår en studiecirkel kring Demokrati och hotet mot demokratin. Uppstart planeras till den 16 februari kl 18.30. Avslut i mitten på juni.

Som grundmaterial kommer vi att använda oss av ABFs material ”Demokratins Byggstenar” men vi kommer även att använda annat material i studiecirkeln. Vi välkomnar alla som vill delta i detta viktiga ämne att anmäla intresse senast 3 februari. Uppstart planeras till den 16 februari kl 18.30. Avslut i mitten på juni. På den första träffen…

Läs mer

Kommunplan och budget för 2023-2025

Idag presenterar Socialdemokraterna i Vallentuna sitt förslag till budget för ett bättre Vallentuna.

Vi Socialdemokrater vill ha en trygg välfärd som det går att lita på. Vi vill se ett starkare samhälle, med mer resurser till skolan, sjukvården och övrig omsorg. Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever ska ha samma chans att…

Läs mer

1 MAJ 2022

Tuna torg, Vallentuna kl. 10-11 Vallentuna blåsorkester inleder med musik 09:45 Huvudtalare: Azadeh Rojhan Gustafsson riksdagsledamot Övriga talare: Monique Nilsfors, ordförande Jerri Bergström, oppositionsråd Efter firandet på torget serveras traditionsenlig soppa i Folkets hus.

Läs mer

Flyttkarusellen eller Historien om när Kulturskolan stympades

Det finns en skola i Vallentuna där alla barn och ungdomar som vill uttrycka sig genom estetiska former är välkomna. Det är vår fina kulturskola. Kulturskolan har en omfattande verksamhet som uppfyller sitt uppdrag mer än väl. Det här är en viktig verksamhet, som ger möjlighet för en växande person att bli uppskattad och sedd.

Det oroar oss att se den utveckling som har lett fram till att kulturskolans verksamhet riskerar att stympas och kringskäras. Redan under våren och sommaren 2022 kommer Kulturskolan att vräkas från en stor del av sina lokaler, som varit ägnade åt bland annat rockgrupper och pianospel. Låt oss gå tillbaka några år. Vallentunas kommunalhus byggdes…

Läs mer

Därför säger Socialdemokraterna nej till flytten!

Socialdemokraterna säger nej till en flytt av kommunkontoret. Pengarna behövs till investeringar i välfärden.

Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. För oss Socialdemokrater är vård, skola och omsorg alltid vår viktigaste prioritering och därför väljer vi att säga nej till förslaget. Vidare så ser vi inte att…

Läs mer

Mensskydd – en jämställdhetsfråga

Vid kommunfullmäktige 7 juni lämnade socialdemokraterna in en motion om avgiftsfria mensskydd till elever i Vallentunas skolor.

Menstruation är en biologisk cykel som ingen kvinna kan undvika vilket också innebär att inköp av mensskydd är en nödvändighet för halva Sveriges befolkning som bekostas av användarna fullt ut. Mens är alltså inget man kan välja bort. Det är dessutom en kostnad som är väldigt stor för många familjer vars ekonomier är svaga. Det…

Läs mer

Välfärden först för Vallentunas bästa

Socialdemokraterna i Vallentunas förslag till budget och kommunplan för 2022-2024

För Socialdemokraterna i Vallentuna kommer det viktigaste först. Därför väljer vi att föreslå att kommunalskatten höjs med 50 öre nästa år. Det innebär att jämfört med 2021 så satsar vi extra på: Förskola och skola inkl. gymnasium som får 36,5 miljoner i tillskott Socialtjänsten, vård och omsorg som får 51,3 miljoner i tillskott Kultur och…

Läs mer

Digitalt första maj 2021

Läs mer

Inbjudan till studiecirkeln Stadsbyggnad: Hållbar (S)amhällsplanering i Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna i samarbete med ABF Norra Stockholms län Studiecirkelns innehåll Studiecirkeln omfattar fyra temakvällar och en summerande träff som avslutning. De teman som tas upp är Jämställdhet i samhällsplaneringen, Arkitekturen och samhället, Miljö- och klimatsmart planering samt Social bostadspolitik. Vem är inbjuden? Inbjudan riktar sig till både till medlemmar i Socialdemokraterna Vallentuna och…

Läs mer
facebook Twitter Email