Därför säger Socialdemokraterna nej till flytten!

Socialdemokraterna säger nej till en flytt av kommunkontoret. Pengarna behövs till investeringar i välfärden.

Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. För oss Socialdemokrater är vård, skola och omsorg alltid vår viktigaste prioritering och därför väljer vi att säga nej till förslaget. Vidare så ser vi inte att…

Läs mer

Mensskydd – en jämställdhetsfråga

Vid kommunfullmäktige 7 juni lämnade socialdemokraterna in en motion om avgiftsfria mensskydd till elever i Vallentunas skolor.

Menstruation är en biologisk cykel som ingen kvinna kan undvika vilket också innebär att inköp av mensskydd är en nödvändighet för halva Sveriges befolkning som bekostas av användarna fullt ut. Mens är alltså inget man kan välja bort. Det är dessutom en kostnad som är väldigt stor för många familjer vars ekonomier är svaga. Det…

Läs mer

Välfärden först för Vallentunas bästa

Socialdemokraterna i Vallentunas förslag till budget och kommunplan för 2022-2024

För Socialdemokraterna i Vallentuna kommer det viktigaste först. Därför väljer vi att föreslå att kommunalskatten höjs med 50 öre nästa år. Det innebär att jämfört med 2021 så satsar vi extra på: Förskola och skola inkl. gymnasium som får 36,5 miljoner i tillskott Socialtjänsten, vård och omsorg som får 51,3 miljoner i tillskott Kultur och…

Läs mer

Digitalt första maj 2021

Läs mer

Inbjudan till studiecirkeln Stadsbyggnad: Hållbar (S)amhällsplanering i Vallentuna

Socialdemokraterna i Vallentuna i samarbete med ABF Norra Stockholms län Studiecirkelns innehåll Studiecirkeln omfattar fyra temakvällar och en summerande träff som avslutning. De teman som tas upp är Jämställdhet i samhällsplaneringen, Arkitekturen och samhället, Miljö- och klimatsmart planering samt Social bostadspolitik. Vem är inbjuden? Inbjudan riktar sig till både till medlemmar i Socialdemokraterna Vallentuna och…

Läs mer

Jerri Bergström vald till ny gruppledare och oppositionsråd

Socialdemokraterna i Vallentuna har valt Jerri Bergström till ny gruppledare och oppositionsråd. Jerri Bergström är 57 år gammal med en gedigen bakgrund inom idrottsrörelsen. Som aktiv fäktare medverkade Jerri bland annat i tre olympiska spel och som ledare har han gedigen erfarenhet både på lokal och nationell nivå inom flertalet föreningar och idrotter. Till yrket…

Läs mer

Alliansen sviker landsbydgens barn och unga – lägger ner högstadiet i Karby

Den moderatledda majoriteten i Vallentuna har beslutat sig för att lägga ned kommunens enda högstadium utanför Vallentuna tätort, högstadiet på Karbyskolan. Centerpartiet som annars brukar slåss för det som gynnar landsbygdsbefolkningen verkar resonera som moderaterna; att en nedläggning av högstadiet är en satsning på Karbyskolan. Det är en konstig logik som bygger på att den…

Läs mer

Yrkande i ärende Organisationsförändringar grundskola och förskola

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i kommunen du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att förverkliga våra drömmar och är en förutsättning för att Vallentuna ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Investeringar i utbildning lägger grunden för jobb och välfärd….

Läs mer

Hur ska framtiden för våra landsbygdsskolor bli?

Den politiska alliansen i Vallentuna med Moderaterna i spetsen har gett tjänstemännen i uppdrag att förbereda ett beslut om förändrad organisation för våra landsbygdsskolor i Lindholmen, Kårsta och Karby. Bland annat föreslås att kommunala förskolan och grundskolan på orterna får en gemensam rektor (vilket är en återgång till tidigare organisation). En annan konsekvens av förslaget…

Läs mer

Medlemsbrev mars 2020

Just nu prövas vårt samhälle och vår solidaritet av något som många av oss aldrig upplevt.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av influensaviruset Corona/Covid-19 till mycket hög, vår regering vidtar allt fler och omfattande åtgärder för att försöka begränsa virussmittan. Ska vi bli framgångsrika i denna kamp mot smittspridningen måste vi följa de riktlinjer och rekommendationer som vår regering och myndigheter utfärdat så mycket vi bara kan. Bland annat så…

Läs mer
facebook Twitter Email