Vår politik Jerri Bergström oppositionsråd Bli medlem

Första maj

Tuna torg, Vallentuna, kl. 11-13

Vi bjuder på Korv med Bröd och Kaffe. Vallentuna Blåsorkester spelar. Första majtalen börjar kl 12. Talare: Anna Ekström, tidigare utbildningsminister. Jerri Bergström, oppositionsråd. Eva Asplund, ordförande Socialdemokraterna i Vallentuna.

Läs mer

Socialdemokraterna lanserar Skollyftet

Vallentuna är en av Sveriges allra rikaste kommuner. Här finns förutsättningarna att vara Sveriges bästa skolkommun. Trots det lämnar 1 av 5 elever i Vallentuna grundskolan utan fullständiga betyg. Vi ligger på samma nivå som kommuner där socioekonomin är betydligt tuffare. Jämför vi Vallentuna med liknande kommuner, ex Täby och Danderyd, så klarar mer än…

Läs mer

Vad kan vi göra åt klimatförändringarna?

För alla er som är oroade över klimatförändringarna och vill veta mer om förutsättningarna för en grön omställning.

Syftet är att vi ska lära oss mer om: Klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser Effektiva åtgärder för en rättvis grön omställning På vilka nivåer och i vilka fora som beslut fattas Förhoppningen är att vi ska inspireras att politiskt driva klimatfrågan på olika nivåer och kritiskt kunna granska olika förslag och åtgärder. I studiecirkeln kommer vi…

Läs mer

Stoppa nedskärningarna i skolan

Kommunen har de senaste fem åren gjort stora överskott på över 700 miljoner kronor. Samtidigt säger alliansen att de satsar på skolan, men i själva verket har de under dessa år skärt ner på skolan med -9,4 %. Socialdemokraterna satsar på riktigt och föreslår en höjning av skolpengen med +5,1 % nästa år 2024.
Läs mer

Demokrati och mänskliga rättigheter

För alla er som brinner för samhällsfrågor och vill diskutera demokratins villkor: Vilken roll spelar egentligen staten i att garantera medborgarnas rättigheter? Hur möter den utmaningarna med att säkra dessa rättigheter? Och hur hänger demokrati och mänskliga rättigheter ihop med utbildning, sjukvård, arbetsmarknad och rättsväsendet?

Vi höjer blicken för att få en bättre förståelse för vad som krävs för att ett demokratiskt samhälle ska må bra och växa. I vår kommande studiecirkel kommer vi att diskutera dessa frågor, belysa dem från ett rättighetsperspektiv och diskutera kommunens roll i att förverkliga mänskliga rättigheter. Kom med oss i höstens studiecirkel när vi…

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till kommunplan och budget

Vallentuna är fantastiskt, med alla förutsättningar att vara Sveriges bästa kommun att bo och leva i. Men idag styrs Vallentuna i en annan riktning, som sker på bekostnad av våra barns bästa.

Därför måste Vallentuna byta riktning och bli en kommun som håller ihop, en kommun där alla invånare har en likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg. Bland annat så vill vi höja skolpengen med 10%. Avgiftsfria trygghetslarm, förbättrade villkor för våra anställda och en friidrotts- och fotbollshall är några av de förslag som finns med…

Läs mer

Nej till omorganisation av förskolan

SOCIALDEMOKRATERNA YRKAR AVSLAG I ÄRENDE ”Förändring av förskoleorganisationen i södra och centrala Vallentuna” PÅ BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 16 MAJ

I förskolan läggs grunden för resten av barnens liv. Därför har alla barn i Vallentuna rätt till en bra och jämlik förskola som sätter barnens bästa främst. Vallentunas förskolepeng är lägre än grannkommunernas och under många år har det moderatledda styret låtit förskolan gå underfinansierad. Istället för att erkänna resursbristen och satsa på våra förskolor…

Läs mer

1 MAJ 2023

Tuna torg, Vallentuna kl. 10-11

Vallentuna blåsorkester inleder med musik 09:45 Huvudtalare: Nina Unesi förbundssekreterare, S-kvinnor Övriga talare: Eva Asplund, ordförande Jerri Bergström, oppositionsråd Efter firandet på torget serveras traditionsenlig soppa i Folkets hus.

Läs mer

Dags att höja föreningsbidragen

Vid fritidsnämndens möte 30 mars så föreslog Socialdemokraterna en höjning av föreningsbidragen.

Föreningsbidraget syftar till att stärka det lokala föreningslivet att erbjuda verksamhet av god kvalitet. Föreningarnas verksamhet ska vara en förstärkning av, och ett stöd till, nämndens kärnverksamhet och bidra till ett mervärde för invånarna. Med hänsyn till inflationen och annat som gör det svårare för föreningarna att driva verksamheten vill vi att förvaltningen utreder hur…

Läs mer

Ny ordförande i Vallentuna Arbetarkommun

Socialdemokraterna i Vallentuna hade sitt årsmöte den 11 mars och valde en delvis ny styrelse. Ny ordförande är Eva Asplund och hon presenterar sig här.

  Jag är glad och stolt över förtroendet att bli vald till ordförande för vår Arbetarkommun. Jag vill att Vallentunaborna ska få ökat förtroende för oss och vår lokala politik så att vi 2026 blir det största partiet i Vallentuna. Vi har redan börjat arbeta inför nästa val, EU-valet 9/6 2024, och vi tar upp…

Läs mer
facebook Twitter Email