Adam Westerberg

Mail: [email protected]

Telefon: +46 76 816 05 37

Vision: Jag brinner för en skola som är fri från religiösa inslag och som inte drivs av olika religiösa organisationer. Skolan ska drivas på ett sätt som gör att skattepengarna kommer eleverna till gagn. alla vinster ska återinvesteras i skolan. Samtidigt är det viktigt att alla elever får rätt att slutföra sin utbildning. Därför vill jag att mer resurser läggs på elever som utav olika sköl inte klarar skolgången inom föreskriven tid.

facebook Twitter Email