Ing-Marie Elfström

Mail: [email protected]

Telefon: +46 70 497 98 74

Vision: Jag kan se vilka orättvisor det finns och hur de drabbar de minsta i vårt samhälle. Politiskt drivs jag av rättvisa, fred, humanim, jämställdhet och solidaritet. Välfärd för mig är att ALLA ska färdas väl

facebook Twitter Email