Budgetförslag 2021-2023

97SOCIALDEMOKRATERNA I VALLENTUNAS PRIORITERINGAR FÖR ETT BÄTTRE VALLENTUNA

Flera års effektiviseringar som har inneburit besparingar och nedskärningar på samtliga verksamheter i kommunen har nu nått en gräns. Kommunen kan idag inte ge invånarna den service som man kan begära.

Framförallt vård, skola och omsorg har fått en omöjlig uppgift när de ekonomiska ramarna urholkats så mycket att de inte kan ge våra barn och äldre det de har rätt till. Sett till Vallentunas geografiska, demografiska och socioekonomiska förutsättningar så är en kommunalskatt på 19 kronor inte tillräckligt för att kunna infria kommunens del i samhällskontraktet.

Socialdemokraterna i Vallentuna väljer därför att öka kommunens skatteintäkter med 89,1 miljoner kronor vilket motsvaras av en höjning av kommunalskatten med 1 krona. Tillsammans med de statsbidrag som vår regering tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna föreslagit, så ger det möjligheten till att göra en riktig satsning på våra prioriterade områden.

Ett överskottsmål på 3% över en konjunkturperiod är ett rimligt finansiellt mål, men inte enstaka år och framförallt inte i en tid med försämrade ekonomiska förutsättningar, som vi nu ser framför oss för 2021.

Sammantaget så innebär det att jämfört med innevarande år så utökas driftbudgeten för socialnämnden med 97 miljoner och för barn- och ungdomsnämnden med 48 miljoner. Övriga nämnder får sina ekonomiska ramar uppräknade så att de kan bedriva en verksamhet som stämmer överens med de krav som våra invånare har på kommunal service.

Läs mer:
Socialdemokraternas kommunplan 2021-2023

facebook Twitter Email