Aktuellt

Hur ska framtiden för våra landsbygdsskolor bli?

Den politiska alliansen i Vallentuna med Moderaterna i spetsen har gett tjänstemännen i uppdrag att förbereda ett beslut om förändrad organisation för våra landsbygdsskolor i Lindholmen, Kårsta och Karby. Bland annat föreslås att kommunala förskolan och grundskolan på orterna får en gemensam rektor (vilket är en återgång till tidigare organisation). En annan konsekvens av förslaget…

Läs mer

Medlemsbrev mars 2020

Just nu prövas vårt samhälle och vår solidaritet av något som många av oss aldrig upplevt.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av influensaviruset Corona/Covid-19 till mycket hög, vår regering vidtar allt fler och omfattande åtgärder för att försöka begränsa virussmittan. Ska vi bli framgångsrika i denna kamp mot smittspridningen måste vi följa de riktlinjer och rekommendationer som vår regering och myndigheter utfärdat så mycket vi bara kan. Bland annat så…

Läs mer

Rapport från årsmötet 7:e mars 2020

I helgen var det så dags för årsmöte i arbetarkommunen. Extern inbjuden talare i år var Lena Särenborg från nätverket Klimatsmart Vallentuna och Anna-Maria Boström avtackades för sina år i styrelsen Flera val genomfördes av årsmötet: Till kassör i Arbetarekommun på 2 år valdes: Agneta Westerberg Till studieledare i Arbetarekommun på 2 år valdes: Monique…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Vår gruppledare och oppositionsråd Jaana Tilles har idag informerat Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse att hon har för avsikt att lämna sina kommunpolitiska uppdrag under sommaren 2020. Jaana Tilles har lett den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i 11 år ”Jag är djupt tacksam över det förtroende och stödet som mina partivänner och sympatisörer har gett mig under dessa…

Läs mer

Stoppa flytten av Träffpunkten!

Det finns över 5300 personer som är 65 år eller äldre i Vallentuna. För denna allt större grupp av kommuninvånare har man sedan 2011 erbjudit en mötesplats sk. Träffpunkten på Allévägen i centrala Vallentuna. Där har volontärer och föreningar tillsammans med kommunens anställda ordnat aktiviteter för pensionärer och andra daglediga och naturligtvis fika till självkostnadspris….

Läs mer

Snacka om vård med oss!

Alla behöver tillgång till vård ibland. Då ska vården finnas där för alla. Hur väl fungerar vården för dig? Känner du att vården finns tillgänglig för dig i Vallentuna? Vi i Vallentunas Socialdemokrater kommer att under hösten möta er Vallentunabor för att prata om vården (eller för den delen vilka andra ämnen ni känner för…

Läs mer

Förvaltningsrätten har beslutat: Alliansens etablering av engelska skolan (IES) är inte laglig.

Beslut har meddelats från förvaltningsrätten gällande alliansens beslut att stödja etableringen av Internationella Engelska Skolan (IES) i Vallentuna. Alliansens beslut fälls i förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har inte haft rätt att fatta beslutet och hyresgarantin är ett individuellt riktat stöd till hyresvärden som inte är lagligt. Alliansen i Vallentuna för en skolpolitik där man generellt skär i…

Läs mer

Vårt budgetförlsag för 2020-2022

Vallentuna kommun omsätter ca 1,8 miljarder kronor årligen. I styrande Alliansens budget finns samtidigt inga marginaler. Ett exempel på det är Alfrida-stormen och en vanlig svensk vinter med temperaturväxlingar i början av året som orsakade 5 miljoner kronors underskott i samhällsbyggnadsförvaltningens budget som nu måste snabbt sparas in. Det innebär bl.a. att den årliga skötseln…

Läs mer

Låt Träffpunktens verksamhet vara kvar i nuvarande lokaler.

Vi i Socialdemokraterna ser med oro på hur Alliansen i Vallentuna återigen agerar när det gäller våra sköraste grupper i Vallentuna. Utan samråd eller diskussion har Alliansen beslutat att flytta Träffpunkten till Gamla Elverkets lokaler där de ska dela utrymme med den nya ungdomsgården. Från och med i höst ska i tillägg ansvaret för driften…

Läs mer

Öppet möte med Björn von Sydow

Onsdagen den 12:e juni bjuder vi in till sommaravslutning och öppet möte med Börn von Sydow. Björn kommer att tala om ”Socialdemokratins utmaningar”. Varmt välkomna till Folkets hus, Hövdingavägen 1, Vallentuna kl 18:30.

Läs mer
facebook Twitter Email